skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Tüketici Kredileri Tüketici Kredisi Sözleşmeleri MADDE 22 – (1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği…

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Müracaatlar

  • Haziran 28, 2019

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş MADDE 5 – (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezleri ile Bakanlıkça belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir…

Taksitli – Kampanyalı Satıştan Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

TÜKETİCİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Taksitle Satış Sözleşmeleri MADDE 17 – (1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. (2) Tüketicinin, kira…

Paket Turlardan Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Paket Tur Sözleşmeleri MADDE 51 – (1) Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat…

Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Konut Finansmanı Konut Finansmanı Sözleşmeleri MADDE 32 – (1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi…

Şimdi Ara
Yol Tarifi