skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

VELAYET DAVASI

                     

Boşanma davalarında  çekişmenin en yoğun yaşandığı konulardan bir tanesi de velayetin kimde kalacağıdır.Anneler çocuğun bakımında ,büyütmelerinde babalara kıyasla bir adım önde olması velayetin genelde anneye verilmesi sebep olmaktadır.Tük hukuk uygulaması bu yöndedir fakat bu kural değildir her çocuk şahsına münhasır olarak yaşı , tarafların maddi gicü ,  eğitim seviyeleri gibi paradigmalar  dikkate alınarak  belirlenir.

ÇOCUĞUN YAŞ ARALIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yaş aralığına göre çocukların ihtiyaçları farklıdır. Bu farklılıklar velayetin kimde kalacağını sorununu çözmektedir.Örneğin cenin için anne karnı , doğal bir sığınaktır evdir. doğumdan sonra süt dönemi boyunca bebeğin anneden ayrılması , insan türünün en temel besinin (sütün) sağlam kaynaktan almasını engelleyecektir.İnsan biyolojisi buna göre dizayn edilmiş .Çocuğun babayı tanıması ,onunla bağ kurması daha geç dönemde başlamaktadır.

0-3 yaş Hiçbir yapay madde anne sütü kadar faydalı değildir. Anneyle bebek arasında bu güçlü bağın sebebi besindir.Aksi durumda çocuğun sağlığı tehlikeye düşebilecektir.Bu yaş aralığındaki çocuklar anneye verilmektedir.Çok istisna olarak çocuğun  yaşam hakkı tehliye girebildiği durumlarda velayet anneden alınabilir.

3-7 arası hala  anaç döneminde olan çocuğun babayla bağı  ikincildir. Yani hakim normal şartlarda çocuğun velayeti anneye bırakması beklenir.İstisna olarak babaya verilmesi bir takım şartların varlığına tabidir.Annenin çocuğa bakamayacak derece hasta olması , annenin kendine bakmaktan aciz olması , çocuğun bakımındaki  savsaklık  çocuğun sağlığına zarar vermesi durumunda velayet anneden alınabilir.

6-12 yaş aralığında okul çağındaki çocuk için yaş önemli bir husus olarak karşımıza çıkmasına rağmen maddi imkanlarda belirleyici olabilmektedir.Çocuğun menfaati gereği birincilliğini koruyan annenin rolüyle birlikte , çocuğun geleceğini belirleyen eğitim günümüzde maddi imkanlara göre belirlenmektedir.çocuğun geleceğini riske edebilecek kadar kötü şartlar altında  anneye verilmemesi beklenir.

12 yaş ve üstü çocuk artık  menfaatlerini  bilebilir ,geleceğine ilişkin  tercihleri belirleyebilecek iradeye sahip olduğu kabul edilir. Hakim 12 yaşını tamamlamış çocuğa velayeti kimin kullanmasını istediği sorar.

                            VELAYETİN KALDIRILMASI SEBEPLERİ NELERDİR ?

  348.Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin önceden anlaşılırsa ,hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına  karar verir:

1.Ana ve babanın  deneyimsizliği ,hastalığı,başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirmemesi

Velayet görevini gereği gibi yerine  getirmeme sebeplerini  benzeri sebepler dediği için örneklerle çoğaltılabiliriz.

2.Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi gösterememesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması .Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır.

Kararda aksi belirtilmedikçe , velayetin kaldırılması mevcutv e doğacak bütün çocukları kapsar.

ANA BABA YENİDEN EVLENDİĞİNDE VELAYET KALDIRILACAK MI?

349-Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi velayetin kaldırılmasını gerektirmez Ancak çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değişebileceği gibi  durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir

Buradaki ana kriter çocuğun menfaatinin   zarar görüp görmediğidir.Örneğin yeniden evlenen anne veya babanın  çocuğu üvey evlat muamelesi yapılması ,çocuğun dışlanması,şiddet görmesi,istismar edilmesi

VELAYET KALDIRILMASI HALİNDE ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU BİTER Mİ?

350. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder.

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devletçe karşılanır.Nafakaya ilişkin hükümler

saklıdır.

Burada dikkat çeken husus nafakanın dışında bakım ve eğitim giderlerine karşılama yükümlülüklerin devam edeceğidir.

VELAYETİN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜ?

351.Durumun değişmesi halinde , çocuğun korunmasına ilişkin yeni önlemlerin  yeni koşulara uydurulması gerekir.

Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim resen ya da ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir.

ÇOCUĞUN ANA BABASINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

339.Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygular.

Çocuk ana ve babanın sözünü dinlemekle yükümlüdür.

Ana ve baba ,olgunluğu ölçüsünde çocuğun hayatını düzenleme olanağı tanırlar;önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

Çocuk ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.

Çocuğun adını ana ve babası koyar.

ÇOCUĞUN EĞİTİMİNİ SEÇME HAKKI KİMDEDİR?

340.Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel ,zihinseliruhsal,ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.Ana ve baba çocuğa,özellikle bedensel ve zihinsel engeli olanlara ,yetenek ve eğitimine uygun düşecek ölçüde  ,genel ve mesleki bir eğitim sağlarlar

ÇOCUĞUN DİNİ EĞİTİMİNİ BELİRLEME HAKKI KİMDEDİR?

341.Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir.Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü  sözleşme geçersizdir.Ergin dinini seçmekte özgürdür.

ÇOCUĞU TEMSİL HAKKI KİMDEDİR ?  

42.Ana ve baba, velayetleri çercevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temslcisidirler.iyiniyetli üçüncü kişiler ,eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilir.Vesayet makamlarının iznine bağlı husular dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır.

.

 ÇOCUK FİİL EHLİYETİNİ NASIL KULLANIR ?

343. Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehliyeti gibidir.Çocuk ,borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına bakılmaksızın kendi malvarlığı ile sorumludur.

344.Velayet altındaki çocuk,ayrıt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla aile adına hukuki işlemler yapabilir;bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

Örneğin bakkaldan alışveriş yapabilir.

345.Çocuk ile ana veya baba arasındaki ya da anne ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak hukuki işlemle çocuğun borç altına girebilmesi ,bir kayyımın katılmasına ve hakimin onayına bağlıdır.

ÇOCUĞUN KORUNMA ÖNLEMLERİ NELERDİR?

 346.Çocuğun manfati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde ,ana ve baba duruma çare  bulamaz veya buna güçleri yetmezse hakim, çocuğun korunması için uygun önlemler alır.

347.Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş halde kalırsa hakim ,çocuğun ana ve babadan alarak bir aile yanına veya kuruma yerleştirebilir.

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzunu onlardan katlanmaları beklenemecek derece bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa ,ana ve baba  veya çocuğun istemi üzerine hakim aynı önlemleri alabilir.Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa  bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır.Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi