skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

BEKLEME SÜRESİNİN (İDDET MÜDDETİNİN) KALDIRIMASI DAVASI

     İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI

  

 Davanın kanuni dayanağı TMK 132 maddesine göre ; Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.  Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

    Boşanan bir kadının yeniden evlenebilmesi için için 300 günlük sürenin geçmesi gerekmektedir.Bu sürelerin düzenlenmesinin temel sebebi nesebin  karışmasını engellemektir. Gelişen teknolojiyle beraber kadının hamile olup olmadığı kolayca anlaşılmaktadır. Gebe olmadığı  tespit edilen kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük sürenin dolması gerekmeyecektir.

    Kadının çocuğu doğurması  ile bekleme süresi düşer.

   300 günlük bekleme süresin yabancı bir erkekle evlenme ihtimali için söz konusudur yoksa evliliği sona eren eşlerin tekrar evlenmek istemeleri durumunda  300 günlük süre işlemez.

AVUKAT SÜMEYYE İLETMİŞ 0530 824 38 36

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi