skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI

              

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ BİR HAK MIDIR?

Evet bir haktır . Anayasanın 17. maddesi  herkes maddi- manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir .Maddi-manevi varlığı bu yönde olan trans  bireyler haklarının dayanağını Anayasadan almaktadır.  Kanunda kullanılabilecek bir  talepten bahsediliyorsa bunu hak olarak değerlendirmemiz gerkecek  aksi takdirde bu  izni mahkeme önünde sunmak imkansız olur.

Gelenek ve gerçekler çok nadir uyum içindir.Toplumda olağan dışı değerlendirilen translık bir gerçektir.  Cinsiyet insanların  fizyolojik biyolojik özelliklerini ifade eden ve çoğunlukla kendi belirleyemedikleri  bir durumdur.   Genetik ,çevresel faktörler sebebiyle  ruhsal yapısı beklenen gibi  olmayan bu bireyler kendilerini ait hissetmedikleri bir beden de yaşamaya mahkum etmek kişi özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Bu hakkı kullanmak isteyen bireylerin özel bir durum yaşadığı unutulmamalıdır. Trans bireyler seçemedikleri özel durumlarından dolayı   toplumdan soyut yaşamaya zorlanmakta veya  toplum  yapısına uymayan ahlaksız  işlerde çalışmaya zorlanmaktadır .Kapsayıcı bir tavırla nasıl ki mahkumların  topluma kazandırılması ,suç işlemeyeceği inancıyla ıslahı çabası varsa suçsuz trans bireylerinde sahipsiz bırakılmaması gerekir.Sosyologların bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir.

     Ülkemizde Vatandaş hakları bağlamında  transseksüeller dışlanmaktadır: sağlık hakkı , seyahat hakkı, eğitim hakkı ,sgk, askerlik , gibi durumlarda diğer bireylerden farklı muamelelere tabi tutulan bu bireyler görünürde verilen haklar işlevsizdir.İşlevsiz bir hak ise yok hükmündedir.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Tmk 40. Maddesi : Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse ,şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir.Ancak , iznin verilebilmesi için ,istem sahibinin  18 yaşını doldurmuş bulunması  ve evli olmaması ;ayrıca transseksüel yapıda olup ,cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulaması haline ,mahkeme nufus sicilinde gerekli düzelmenin yapılmasına karar verir.

1.Şart  şahsen başvuruda bulunmak gerekir .Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır.İradi temsil yolu açık olup avukatla temsil edilebilir. Cinsiyet değişikliği ameliyatı  kişinin üzerinde geri dönülmez bir  durum yaratacağından sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuştur.Talepte bulunanın üstünde düşünmesi istenmiştir.

2.Şart.Talep sahibi evli olmamalı aksi takdirde aynı cinsten iki kişinin  evli olması söz konusu olucaktır.(Evlenme işlemenin geçerli bir işlem olabilmesi iki ayrı cinsten kişi   olmalıdır.)

3.Şart Talep sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı

4.Şart Transseksüel bir yapıda olmalı ,bu durum gerçeği yansıtmalıdır.

5.Şart Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmeli  :Sağlık kurulu bu ameliyatın zorunlu konusunda karar taşımalıdır. Bu da dikkat edilmesi geren bir durumdur.

Mahkemeden izin aldıktan sonra ameliyat  yapan trans birey 2.bir dava olan nufus sicilinin düzeltirmesi davası açarak ilgili değikliğin verilere işlenmesi talep edecektir.

AVUKAT SÜMEYYE İLETMİŞ 0530 824 38 36

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi