skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

TANIMA

                 

      Tanıma evlilik dışında doğmuş bir çocuğun babası tarafından kabülünün  yasal zeminde ilan edilmesidir.İradeye dayalı bir işlemdir.Tanınan çocuk evlilik birliği içinde doğmuş çocuğun hak ve yetkilerine sahip olur.

   Tanıma aidiyet duygusunun dış görünümü olarak   bir bağ kurma isteğidir.İnsanlar usul furusuyla , öncesi sonrasıyla, kısacası soyuyla bir bağ kurup varoluşlarına anlam yüklemek isterler.

TANIMA HANGİ ŞEKİLDE OLUR ?

Madde 295- Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya daresmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir.

Yol 1  Yazılı  başvuruyla  nufus memuruna veya mahkemeye  beyanını açıklayacak

Yol 2  Resmi senette  veya vasiyetnameyle yapacağı beyanla

BAŞKA BİR ERKEKLE SOYBAĞI BULUNAN  ÇOCUĞUN TANINMASI MÜMKÜN MÜ?

Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. 

İki  aşamalı bir durum söz konusu  olucaktır soybağı fekedilip çözülecek daha sonra  yeni soybağı kurulacaktır.

TANIMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR ?

Madde 296- Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir.Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir. 

TANIYAN TANIMANIN İPTALİNİ DAVA EDEBİLİR Mİ?


Madde 297- Tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir. İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır.

TANIYAN TANIMANIN İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Madde 300- Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. 

İLGİLİLER TANIMANIN İPTALİ DAVASI AÇABİLİRLER Mİ?


Madde 298- Ana, çocuk ve çocuğun ölümü hâlinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine vediğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler.
Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır

İLGİLİLERİN TANIMANIN İPTALİNİ DAVA ETME SÜRESİ NE KADARDIR?

  İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. 

TANIMANIN İPTALİ DAVASINDA İSPAT YÜKÜ KİMDEDİR ?


Madde 299- Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.
Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat yükü, tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra doğar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi