skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

İSİM-SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

                                                 

   İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NEDİR?

    İsim  kişileri birbirinden ayıran,tanınmasını sağlayan  bir kimliktir. Çocuğa isim verme hakkı Velayet hakını kullanan anne ve baba  tarafından gerçekleştirilir . Kendince veya toplumca haklı sayılan sebepler  olması durumunda isim değiştirilebilir.Aslında kanun bu isim değişikliğini   haklı sebeplere bağlaması da uygun değildir zira  bireyler  hayatının geri kalanında sevmediği bir isimle yaşamaya mahkum edilmiş olur  Kimseye sevmediği bir ismi  ömür boyu taşıma   külfeti yüklememelidir .Çünkü  bu değişiklik bireyin kendi kendi uhdesinde gerçekleşen  muhatapları ilgilendirmeyen özel bir durumdur.

Adn değiştirilmesi TMK 27.maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir

Şart 1 Durumunuzu haklı kılacak her türlü sebep kabul edilecektir Kanunda sayma yoluna gitmediği için sınırlı sayı ilkesi geçerli değildir.Yani sebepler durum-şartlar konjuktürel yaklaşımlarla haklı sebepler  genişletilebilir.

Haklı sebeplerden bazıları kişiye nüfusta kayıtlı olan isimden farklı bir isimle hitap ediliyor olması ve bu isimle çevrede tanınıyor olmasıdır.   kötü tanına bir şahsın ismiyle özdeşleşmiş olması , (Saddam,Fethullah ,kaddafi gibi.)mesleki veya sanatsal gerekçelerle değişiklik yapılması zorunlu olması   ,alay  konusu olması,örf adetlere  gelenek ahlaka aykırı olması gibi sebepler sayılabilir.

Şart 2 Hakim haklı sebebin oluştuğunu delillerle anlayabilir.Bu delilerin en önemlisi tanıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi