skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ`NE / ……………..

DAVACI               :

VEKİLLERİ            :

DAVALI                :

T. KONUSU           : Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMA            :

1- Müvekkil ………………. ile davalı ………………..  yıldır evlidirler. Bu evliliklerinden .. /.. /…. doğumlu ….. ve  .. /.. /…. doğumlu …….. olmak üzere iki çocukları bulunmaktadır.

2- Bir süredir eşler arasında uyumsuzluk yaşanmakta olup bu durum giderek şiddetli geçimsizliğe dönüşmüştür. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve taraflar için çekilmez hale gelmiştir. Birlikte yaşama koşulları ortadan kalkmıştır. Bunun üzerine müvekkil ve davalı eşi konuşarak anlaşmışlar ve boşanmaya karar vermişlerdir.

3- Tazminat : Taraflar karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat talep etmemektedirler. Boşanma karşılığında taraflar birbirlerinden tazminat talep etmemektedirler.

4- Velayet   : Her iki çocuğun velayetinin davalı anneye bırakılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

5- Nafaka    : Tedbir ve yoksulluk nafakası talebi de mevcut değildir; ancak velayeti davalı anneye bırakılan çocukların her biri için aylık …. TL. iştirak nafakası ödenecektir. Nafaka her yıl ÜFE oranında artırılacaktır.

6- Yargılama Giderleri : Karşılıklı olarak yargılama gideri ve avukatlık ücreti talep edilmeyeceği konusunda da anlaşmaya varılmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. 166, HUMK ilgili tüm mevzuat.

KANITLAR                   : Nüfus kayıtları, gerektiğinde tanık beyanı, sair her türlü kanıt.

SONUÇ VE İSTEM      :

Yukarıda açıklanan nedenlerle; anlaşma koşulları dikkate alınarak tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

EKLERİ                         :
1- Onanmış vekaletname örneği,
2- Nüfus kayıtları örneği,
3- Tanık ad ve adresleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi