skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Yaş Tashihi Davası Dilekçesi

T.C.

MERSİN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE 

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: Mersin Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU: Yaş tashihi

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilim, gerçekte …/…/… doğumlu olmasına karşın yanlışlıkla nüfus kütüğüne …/…/… doğumlu olarak kaydedilmiştir. Müvekkilim evde doğmuştur. Her hangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır.

2- Müvekkilimin, görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca Yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin …’nin doğum tarihinin yanlış yazılmış olması bazı resmi ve özel işlerde sorun teşkil ettiğinden aslında olduğu gibi …/…/… olarak düzeltilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER:Nüfus kaydı, rapor, tanıklar, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK. md. 39 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle müvekkilim …’nin nüfus kaydındaki doğum tarihinin …/…/… olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                                                 AVUKAT SÜMEYYE İLETMİŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi