skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Talebli Dilekçe

T.C.

MERSİN

AİLE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞ’İNE

DAVACI            : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı Adres

DAVALI: Adı ve Soyadı Adres

KONUSU:Çocukla kişisel ilişki kurulması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1-Davacı müvekkilim ile davalı …/…/… Tarihinde boşanmışlardır. Boşanma sırasında müşterek çocukların velayeti davacı anneye verilmişken daha sonra davalı Mersin Aile Hukuk Mahkemesinde  açmış olduğu ve ekte sunulan……. sayılı  ilamına göre anne üzerinde olan velayet hakkını kaldırarak kendi üzerine almıştı.

2-Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında davaya bakan hâkim sehven anne  ile çocuk arasındaki şahsi münasebetleri tesis etmemiştir. Şimdi davacı ile velayet hakkı kaldırılan çocukları arasında kişisel ilişki kurulması için işbu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER:

Boşanma ilamı, velayetin kaldırılmasına dair ilam ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER:

MK. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle

  1. Davanın kabulü ile,
  2. Davacı baba ile küçük çocukları arasında uygun kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini,
  3. Masraf ve vekâlet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                                            Avukat Sümeyye İletmiş

 EK1:…….Boşanma ilamı

EK2:….Velayet kaldırılması  ilamı

EK3:Nufus kaydı

EK4:Onanmış vekaletname örneği

Mersin  aile hukuku avukatı   olarak  çocukla kişisel ilişki kurulması davası için   hukuki destek , danışma, dava ilgili bilgi almak  üzere Avukat Sümeyye iletmiş’in

iletişim bilgileri  0530 824 38 36  watsapp iletişim 0530 824 38 36

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi