skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Hayatak Kast ,Pek Kötü Muamele,Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

                                   

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Medeni Kanun madde 162/I’e göre“Eşlerden her biri diğeri tarafından, hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.”Bu boşanma davasını açabilmek için ya yaşam hakkına saldırıda bulunup  hayata kast etmeli   ya kendisine kötü davranılması  ya da onur haysiyet şeref hakkını zedelemesi gerekmektedir.Kanunda sayma yolunu kullandığı için bu özel boşanma davasını açabilmek için  en az birinin varlığı gerekmektedir.

Hayata kast; bir eşin, diğer eşi öldürme girişimidir. Eş, bu kastını fiil olarak ortaya koymuş olmalıdır. . Örneğin eşe gizlice zehir içirmek , aç ve susuz bırakıp bir yere hapsetmek.

Boşanma davasında hayata kast sebebi hukuk davasının konusunun olması yanında ceza hukukunun adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacaktır.

Pek fena muamele; diğer eşin vücut bütünlüğü ve sağlığına yönelik her türlü saldırıdır.Eşin, diğer eş tarafından bir kez dahi şiddet görmesi bu kapsamda değerlendirilir. Bu nedenle eşe yönelik kötü muamelenin süreklilik arz etmesi aranmaz.Örneğin eşin üzerinde sigara söndürmek ,zararlı maddelere zorla alıştırmak ,şiddet görmek, tecavüz etmek,aç ve susuz bırakma,çıplak gezdirme,eve hapsetme

Boşanma davasında pek fena muamele sebebi hukuk davasının konusu olmasının yanında ceza hukukunda eziyet,kötü muamele suçunu oluşturabilecektir.

Onur kırıcı davranış; eşlerden birinin, diğerinin onuruna, haksız ve ona hakaret etmek, onu küçük düşürmek amacıyla yaptığı saldırıdır.Bu davranışın kasten karşı tarafa zarar verme niyetiyle yapılması gerekmektedir.Bu saldırının  3.kişilerin önünde yapılması gerekmeyip failin -mağdurun bulunması yeterlidir

Boşanma davasında onur kırıcı davranış sebebi hukuk davasının konusunu oluşturmasının yanında  ceza hukukunda hakaret suçunu oluşturabilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış yapan kişinin affedilmesi sonucunu nedir?

Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış  eylemini gerçekleştiren kişi affedilmişse  kanunun sonuç bağladığı bir duygu -irade açıklaması olarak kabul edilmektedir.Söz konusu fiillere maruz kalan eşin, diğer eşi açık ya da zımni şekilde affetmesi durumunda, ilgili sebeplere dayanarak dava açması mümkün olmayacaktır.Ceza hukukunun konusunu oluşturan fiillerde af müessesesi bir sonuç bağlamamış olup ceza hukukukun konusunu oluşturabilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış  Sebebiyle Açılan Boşanma Davasında Hakdüşürücü Süre Nedir?

Hayata kast, pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış nedenlerine dayanılarak açılan boşanma davasında da, zinada olduğu gibi altı aylık ve beş yıllık hak düşürücü süreler söz konusudur. Altı aylık süre, eşin dava sebebini öğrenilmesinden;  beş yıllık süre ise, dava sebebinin doğumundan itibaren işlemeye başlar. Bu sürelerin geçirilmesi halinde belirtilen sebeplerle boşanma davası açılamayacaktır.

  Mersinde aile hukuku avukatı  ve  Mersinde  boşanma hukuku avukatı   olarak hukuki danışma ,dava vekilliği  için:

Avukat Sümeyye İletmiş’in iletişim bilgileri 0530 824 38 36

Avukat Sümeyye İletmiş’in watsapp bilgileri 0530 824 38 36

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi