skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi Mersin

                                    MERSİN …AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA ESAS NO    :

KARAR NO                :
SANIK                         :AHMET

SANIK VEKİLİ       : AVUKAT SÜMEYYE İLETMİŞ
SUÇ                              : DOLANDIRICILIK
SUÇ TARİHİ             : …
KONU : Dolandırıcılık suçunu işlenmediğine yönelik  ele geçen yeni deliller ışığında ,yargılanmanın yenilerek maddi gerçeğe ulaşılması ve infazın durdurulması taleplidir.

AÇIKLAMALAR

 1. ………sayılı dosyada müvekkilimiz AHMET’in ,dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle 4 yıl hapis ,7 bin Lira adli para cezasına çarptırılmış olup hüküm kesinleşmiştir.
 2. Kararının kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan ve bizzat şikayette bulanan tarafından özgür iradeleriyle hazırlanan evraklar elimize geçmiştir.Delil değeri taşıyan belgeye göre sanığın bu suçu işlemediği , tarafların iletişim kopukluğu yaşadıkları ,yanlış anlaşılma zincirinden kaynakladığını itiraf etmiştir.Delil dilekçesi ekte sunulmuştur.
 3. Çabalarımız sonucu açığa çıkardığımız gerçeği yansıtan deliller ve tanık ifadeleri mahkemece verilen mahkumiyet kararının özüne ve niteliğine etkili olacak unsurlardır.Bu sebeple yeniden bir değerlendirme yapılarak maddi gerçeğe ulaşılması  , olayın özünü araştırılması gerekmektedir.Bilindiği gibi yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunların yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatını veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olması lehe yargılanma nedenidir. (CMK’nun Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri başlığı altında düzenlenen 311.)
 4. Mahkeme daha güçlü kanaat sahibi olmak isterse olayı aydınlatmak için şikayetçi bulunan…….. ve ………tanık olarak dinlenmesini üzerine bilgileri ek de sunulmuştur.
 5. Müvekkil olayın ehemmiyetini kavrayamadığından ve özensizliğinden … isimli şahsı ile bu konu hakkında hiç görüşmemiştir. Söz konusu olayla ilgili en önemli hususa bizzat tanıklık etmiş bu kişinin tanık olarak dinlenmesi gerekmektedir. Bu husus CMK’nun 311. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden birisini oluşturmaktadır.
 6. ÖZEL SEBEPLER
 7. Müvekkilimiz özel bir rahatsızlığı bulunmaktadır. Karanlık ,dar alanın fobisi bir çeşit hastalık olarak tıp litaretürde yer almaktadır.Tanınan bir iş adamı olması hasebiyle karanlık ,dar alan korkusu bulunduğunu saklama ihtiyacı hissetmiştir.Kapalı alan fobisi yaşayan müvekkilim  hapiste yoğun ızdırap  içerisindedir.Bu özel durumu doktor  teşhisiyle pekala tespit edilebilir.Bu sebeple  kesinleşen bu ceza  sıradan bir insana verilen cezayla aynı hukuki  değerde değildir.Özel durumu sebebiyle  yoğun şekilde etkilenmiştir.Hiçbir ceza veya güvenlik tedbiri şüpheli veya sanığın  sağlığını tehdit edecek derede olmaması gerekmektedir.
 8. 3,500 Liralık bir para borcu için 4 yıl hapis cezası verilerek ceza hukukun ana ilkelerinden biri olan suçta ve cezada paralellik ilkesi aşılmış bulunmaktadır.Verilen ceza miktarı iddia edilen suçun niteliğinden daha yoğun olduğu dikkate alınmalıdır.
 9. Müvekkilim AHMET’in aylık cirosu en az 50.000 Lira civarıdır. 3.500 TL Liralık tutar müvekkilin yaptığı işler düşünüldüğünde tabiri caiz ise devede kulak gibidir. Kendisi için çerez parası olan bu miktarı ödemekten asla imtina etmeyeceği açıktır . Müvekkilim İstanbul’da tanınan bir işadamı olup dosyayla pek ilgilenmediği için , zaten bu parayı ödedim ,suçu işlemedim aklanırım düşüncesiyle takmamıştır.Bir hukukçu olmadığı için sıradan bir vatandaşın gösterdiği bu özeni göstermesi de beklenmemelidir. Kendisi İstanbul’da tanına bir iş adamı olup mikro ekonomin bir parçasıdır.istihdam sağlayan ekonomiyi canlandıran bir adamı hapsetme topluma kazandırma işlevini göz ardı edilerek verilirse efektif  bir karar olmayacaktır.
 10. Müvekkilim evli bir adamdır .Bulunduğu sektörün zorluğu sebebiyle birçok tehdit unsuru varıdır .Gerek karısı gerek çocuğu tehlike altındadır.Babasının hapiste olduğunu bilerek aile üyeleri rahatsız edilmektedir.Bu özel sebepler mahkemenin kanaat sahibi olması için anlatılmıştır.
 11. Yukarıda açıkladığım sebeplerle müvekkilim mağdur duruma düşmüştür.Mağdur ve fail sıfatı aynı kişide birleşmesi imkansızdır.Bu durumu dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.
 12. Delillerin toplanmasını isteme hakkının adil yargılanma hakkına hizmet edeceği  ,yargı kararı kesinleştiği için yalnızca  yargılanmanın yenilenmesi yoluyla mümkün olmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıca arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ortaya çıkan deliller ve kişisel çabamızın bir ürünü olarak yeni ulaşılan deliller mahkememiz nezdinde değerlendirilebilmesi için;

 1. CMK’nun 312 bağımsız ve tarafsız mahkemeye tanınan bir yetkiyle infazın durdurulmasına,
 2. Tanık,delilleri değerlendirilebilmesi için son çare olan yeniden yargılanma talebimizin kabul edilmesini saygılarımla arz ederim      01.01.2020

                                                                                                 AVUKAT SÜMEYYE İLETMİŞ

 

 

 

 

EK1 :Delil Belgesi

EK2: Tanık Bilgileri

EK3: Ödeme Dekontu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi