skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

  Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Dev­let, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

Hukuk aileyi her zaman bir birlik, bir topluluk şeklinde tasavvur etmiş değildir. Bir arada yaşasın veya yaşamasın kan bağı ile birbirine bağlı olan kimseler de hukuken aile sayılır.  Aileye vücut veren bağların en önemli kaynağı evlenmedir. Hukuk, aralarında kan bağı veya ev­lenme olmadan bir arada yaşayan kimselerin topluluğunu  bazı şartlar altında aile saymıştır. evlatlıkla evlat edinen arasındaki ilişki, ev­lenme veya kan bağı ile ilgisi olmadığı halde, bir Aile Hukuku konusunu teşkil etmektedir. Vesayet altına alınan kimsenin hukukî durumu ve gerek vasi ge­rekse vesayet daireleriyle olan münasebetleri  genel anlamda “aile” kavramının dışında kaldığı halde, Aile Hukuku  vesayet kavramıyla geniş bir şekilde meşgul olur.

               Aile Hukukuna İlişkin Dava Çeşitleri

Şimdi Ara
Yol Tarifi