skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

AİLE HUKUKU

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Dev­let, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile plan…

Devamını Oku

CEZA HUKUKU

Suç olarak tanımlanan davranışlar gerçekleştiril­diklerinde toplumsal barışı tehdit edip kargaşa,huzursuzluğa sebep olmaktadir. Ceza hukuku, suçları tanım …

Devamını Oku

İDARE HUKUKU

Kamuya tanınmış olan ayrıcalığın , bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini -kontrol altında tutulmasını inceleyen hukuk birimidir. Kaynağını Anayasa…

Devamını Oku

İŞ HUKUKU

İş hukuku, sosyal hukuk alanıyla yakından ilgili olup hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla zayıf olan tarafı koruyarak, sosyal ilişkide somut eşit…

Devamını Oku

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku; gerçek bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yasal ve atanmış olmak …

Devamını Oku

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku ;Mal ve hizmet gibi ürünleri satın alan kişinin; ekonomik çıkarlarının korunmasını, zararlarının tazmin edilmesini ve tüketici uhdesinde bilinçli şekil…

Devamını Oku

İCRA HUKUKU

İcra hukuku; Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuka konu olan ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde inceleyenhukuk birimidir. Borçlu kişinin, ödemesi gereken borcu za…

Devamını Oku

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukukunu ortaya çıkışında ,ticari faaliyet ve yaklaşımlardan dolayı medeni kanunun bir bölümünü ifade eden borçlar kanununun yetersiz kalkması nedeniyle…

Devamını Oku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz,bir yerden bir yere taşınamayan,kendisinden kullanma,yararlanma,yatırım gibi fonksiyonlara sahip olan mallardır.Ga…

Devamını Oku

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat yaşanan bir olay sonucunda kişinin zarar görmesi, hukuken düzeltilmesi gereken bir durum olup önceki hale getirmek amacını taşır .Bu tazminat sebep…

Devamını Oku

Kira Hukuku

Kira Parasının Tespiti İstemi

Kiralananı Göstermeye İzin İstemi

Kira Uyarlaması İstemi

Devamını Oku

ANAYASA HUKUKU

Devletin biçimini, ana kuruluşlarının, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanan organlarının yapısını ve işleyişini, bireylere sağlanan temel hak ve özgürlükleri inceler…

Devamını Oku

Şimdi Ara
Yol Tarifi