skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com
iStock_000005790005Small

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir
yıla kadar hapis cezası verilir.
Şimdi Ara
Yol Tarifi