skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf  Suçu

Madde 261- (1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Şimdi Ara
Yol Tarifi