EN İYİ AVUKAT

  • Eylül 13, 2019

EN İYİ AVUKAT OLMAK        Hukuk  fakultesi kazanmak   yıllarca süren yoğun bir çabanın ürünüdür.Fakulteye  devam etmek için   aynı şekilde yoğun bir gayret gerekecek .Mezun olduktan meslek seçimi denilen bir…

Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Tüketici Kredileri Tüketici Kredisi Sözleşmeleri MADDE 22 – (1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği…

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Müracaatlar

  • Haziran 28, 2019

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş MADDE 5 – (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezleri ile Bakanlıkça belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir…

Taksitli – Kampanyalı Satıştan Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

TÜKETİCİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Taksitle Satış Sözleşmeleri MADDE 17 – (1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. (2) Tüketicinin, kira…

Paket Turlardan Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Paket Tur Sözleşmeleri MADDE 51 – (1) Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat…

Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Konut Finansmanı Konut Finansmanı Sözleşmeleri MADDE 32 – (1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi…