ERGİN KILINMA DAVASI

  • Eylül 24, 2019

    Erginlik on sekiz yaşını tamamlamış bireylerin kendiliğin kazandığı bir statüdür .On sekiz yaşını   doldurmuş birey  tam ehliyetli olarak hukukun bir süjesi haline gelir, ekonomik hayatın bir parçası olabilir . Henüz…

BABALIK DAVASI

  • Eylül 23, 2019

          Evlilik birliği içerisinde doğmayan çocuk , baba tarafından tanınmadıysa babalığın tespitini mahkemeden talep etmek gerekecektir. Çocuğun babasının hukuken bilinmesi çocuğun yoğun menfaatinin bir gereğidir. Soybağı kurulması ,mirasçılık hakları ,nesebin…

EVLAT EDİNME DAVASI

  • Eylül 21, 2019

                    Aile kurumu  geleneksel anlayışta  biyolojik bağla kurulan  bir yapı olarak bilinmektedir.Günümüzde  kazai yolla  kurulan evlatlıkta aile birimi  içerisinde sayılmıştır. Aile insanlık tarihinden itibaren siyasi en küçük birim olarak…

İSİM-SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

  • Eylül 19, 2019

                                                     İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NEDİR?     İsim  kişileri birbirinden ayıran,tanınmasını sağlayan  bir kimliktir. Çocuğa isim verme hakkı Velayet hakını kullanan anne ve baba  tarafından gerçekleştirilir . Kendince…

TANIMA

  • Eylül 17, 2019

                        Tanıma evlilik dışında doğmuş bir çocuğun babası tarafından kabülünün  yasal zeminde ilan edilmesidir.İradeye dayalı bir işlemdir.Tanınan çocuk evlilik birliği içinde doğmuş çocuğun hak ve yetkilerine sahip olur.   …

YARDIM NAFAKASI DAVASI

  • Eylül 16, 2019

      Aile  sevgi temellerine dayanan toplumların temelini oluşturan değerli bir kurumdur. Yardımlaşma ailenin tabiatından kaynaklanır .Ahlak ve geleneklerin bize yüklediği sorumluluk yardımlaşma kültürünün ayakta tutulmasıdır.Bir şey hukuk konusu olmuşsa ahlaki…

BEKLEME SÜRESİNİN (İDDET MÜDDETİNİN) KALDIRIMASI DAVASI

  • Eylül 16, 2019

     İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI     Davanın kanuni dayanağı TMK 132 maddesine göre ; Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.  Doğurmakla süre biter. Kadının…

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI

  • Eylül 16, 2019

               CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ BİR HAK MIDIR? Evet bir haktır . Anayasanın 17. maddesi  herkes maddi- manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir .Maddi-manevi varlığı bu yönde olan…

VELAYET DAVASI

  • Eylül 15, 2019

                      Boşanma davalarında  çekişmenin en yoğun yaşandığı konulardan bir tanesi de velayetin kimde kalacağıdır.Anneler çocuğun bakımında ,büyütmelerinde babalara kıyasla bir adım önde olması velayetin genelde anneye verilmesi sebep olmaktadır.Tük hukuk…

EVLENMEYE İZİN DAVASI

  • Eylül 14, 2019

                            EVLENMEYE  İZİN DAVASINI AÇTIĞIMDA CEZA HUKUKUNUN 15 YAŞINI BİTİRENLE RIZAEN CİNSEL İLİŞKİ  SUÇUNU OLUŞTURACAK MI ?…