Kapıdan-Mesafeli Satıştan Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Mesafeli sözleşmeler MADDE 48 – (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş…

Haksız Şartlardan Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar MADDE 5 – (1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek…

Devre Tatillerden Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri MADDE 50 – (1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir…

Ayıplı Mallardan-Hizmetlerden Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Ayıplı Mal MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken…

Abonelik Sözleşmelerinden Doğan Davalar

  • Haziran 28, 2019

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Abonelik Sözleşmeleri MADDE 52 – (1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. (2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu…

p

  • Haziran 22, 2019