İSİM-SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

  • Eylül 19, 2019

                                                     İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NEDİR?     İsim  kişileri birbirinden ayıran,tanınmasını sağlayan  bir kimliktir. Çocuğa isim verme hakkı Velayet hakını kullanan anne ve baba  tarafından gerçekleştirilir . Kendince…

TANIMA

  • Eylül 17, 2019

                        Tanıma evlilik dışında doğmuş bir çocuğun babası tarafından kabülünün  yasal zeminde ilan edilmesidir.İradeye dayalı bir işlemdir.Tanınan çocuk evlilik birliği içinde doğmuş çocuğun hak ve yetkilerine sahip olur.   …

YARDIM NAFAKASI DAVASI

  • Eylül 16, 2019

      Aile  sevgi temellerine dayanan toplumların temelini oluşturan değerli bir kurumdur. Yardımlaşma ailenin tabiatından kaynaklanır .Ahlak ve geleneklerin bize yüklediği sorumluluk yardımlaşma kültürünün ayakta tutulmasıdır.Bir şey hukuk konusu olmuşsa ahlaki…

BEKLEME SÜRESİNİN (İDDET MÜDDETİNİN) KALDIRIMASI DAVASI

  • Eylül 16, 2019

     İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI     Davanın kanuni dayanağı TMK 132 maddesine göre ; Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.  Doğurmakla süre biter. Kadının…

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI

  • Eylül 16, 2019

               CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ BİR HAK MIDIR? Evet bir haktır . Anayasanın 17. maddesi  herkes maddi- manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir .Maddi-manevi varlığı bu yönde olan…

VELAYET DAVASI

  • Eylül 15, 2019

                      Boşanma davalarında  çekişmenin en yoğun yaşandığı konulardan bir tanesi de velayetin kimde kalacağıdır.Anneler çocuğun bakımında ,büyütmelerinde babalara kıyasla bir adım önde olması velayetin genelde anneye verilmesi sebep olmaktadır.Tük hukuk…

EVLENMEYE İZİN DAVASI

  • Eylül 14, 2019

                            EVLENMEYE  İZİN DAVASINI AÇTIĞIMDA CEZA HUKUKUNUN 15 YAŞINI BİTİRENLE RIZAEN CİNSEL İLİŞKİ  SUÇUNU OLUŞTURACAK MI ?…

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

  • Eylül 13, 2019

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Anlaşmalı boşanma davası  Tmk 166 maddesinde düzenlenmiştir. Boşanma hukuku  aile hukukunun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkemizde evlenmeye ilşkin kolay prosedür    boşanma için geçerli değildir.Boşanma davaları çekişmeli ve…

EN İYİ AVUKAT

  • Eylül 13, 2019

EN İYİ AVUKAT OLMAK        Hukuk  fakultesi kazanmak   yıllarca süren yoğun bir çabanın ürünüdür.Fakulteye  devam etmek için   aynı şekilde yoğun bir gayret gerekecek .Mezun olduktan meslek seçimi denilen bir…