skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Tazminat yaşanan  bir olay sonucunda  kişinin zarar görmesi, hukuken düzeltilmesi gereken bir durum olup önceki hale getirmek amacını taşır .Bu tazminat sebepsiz zenginleşme sayılabilecek bir gelir kalemi olamaması  belirlenecek tazminat miktarını sınırını çizen bir ilkedir. Tazminat anlaşmazlıkları her iki tarafın haklarını savunan ve yasal süreci belirleyen hukuk birimidir.

Maddi tazminat gerçekleşen ölüm nedeniyle kişilerin elde edeceği maddi hak ile birlikte bedensel rahatsızlıklar ya da iş gücü kaybı sonrası hak talep edilebilecek durumlarda da devreye giriyor.

Manevi tazminat ise alacaklı kişinin ruhsal olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle hak talebinde bulunmasını ele almaktadır. Bu tür durumlarda yasalar sizi hangi bağlamda koruyor ya da süreç sizlere ne sunuyor gibi soruların cevabını da daha detaylı bir şekilde alabiliyorsunuz.

Kişiler arasında adaletli ve özgür yaşamın tesis edilmesini amaçlayan hukuk disiplini, oluşturduğu düzenin dışına çıkılması durumunda bazı yöntemler kullanarak düzeni korumaya çalışır. Bu yöntemlerden biri de tazminattır.

Tazminat davası, Borçlar Kanunu’nda yer alan haksız fiil hükümlerine gidilerek açılır. Buna göre istenebilecek tazminatlar maddi ve manevi tazminattır.

Maddi tazminatta; tedavi giderleri, bedensel zarar sebebiyle çalışılamayan süre boyunca yaşanan kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması veya yitirilmesinden doğan zararlar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar, cenaze giderleri ve ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradığı zararlar istenebilir.

Manevi tazminatta ise, belli bir zarar öngörülmemiş, kazaya uğrayan kişinin veya yakınlarının yaşadığı manevi tahribatın boyutuna göre hakimin takdiriyle bir zarar miktarı belirlenir.

Şimdi Ara
Yol Tarifi