skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Tüketici Hukuku ;Mal ve hizmet gibi ürünleri satın alan kişinin; ekonomik çıkarlarının korunmasını, zararlarının tazmin edilmesini ve tüketici uhdesinde bilinçli şekilde tüketime dair farkındalık yaratacak önlemlerin alınmasını konu alan hukuk dalıdır.Örneğin alınan malın ayıplı olması, etiket ya da garanti belgesi taahhütlerinde usülsüzlükler yaşanması gibi durumlarda, tüketici lehine hakem heyetine başvuru yapabilir ve tüketici mahkemesinde dava açarak bu davayı takip edebilir.Malın ayıplı olması durumu; tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin; reklamında, ambalajında , etiketinde vaat edilenlerle uyuşmaması durumunda tüketicinin haklarını korumak içi başvuru imkanı tanır. satıcı tarafından tüketiciye ulaştırılan malın ayıplı olması; tüketicinin ekonomik haklarının ihlal edildiğine  göstermektedir.

 

Tüketici Hukukuna Dahil Olan Davalar – Başvurular

Şimdi Ara
Yol Tarifi