skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

                               

      Aile  sevgi temellerine dayanan toplumların temelini oluşturan değerli bir kurumdur. Yardımlaşma ailenin tabiatından kaynaklanır .Ahlak ve geleneklerin bize yüklediği sorumluluk yardımlaşma kültürünün ayakta tutulmasıdır.Bir şey hukuk konusu olmuşsa ahlaki değerler –gelenekler yetersiz kalmış demektir. Ahlak kurallarıyla düzenlenmesi gereken şey hukuk kurallarıyla düzenlenmişse  toplum değerlerini kaybettiğini söyleyebiliriz.

Yardım Nafakasının Şartları

   TMK’nın 364. maddeleri uyarınca “Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri refah içinde bulunmalarına bağlıdır.”

1.Şart Yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olması ana kriterdir. Kendi yardımı dışında hiçbir seçeneğin kalmaması , fakirlikten kurtulmasının tek yolunun bu yardım olması gerekir.

2.Şart üstoya,altsoya ,kardeşler arasında bu nafaka istenebilir .Kanun, yardım nafakası yükümlülerini sayma suretiyle  sınırlamıştır.

3.Şart nafaka verecek kişinin refah içinde bulunması gerekir.refahlık lüks bir hayat değildir.Refahlık kıstasında  , yapacağı yardımın hayat kalitesini düşürmemesi  gerekir.

Yardım Nafakası  Yükümlülüğünün Ortadan Kalıdrılması-Azaltılması Şartları

    TMK m. 365/3te düzenlenmiştir. Bu hükme göre, nafakanın, yükümlülerin bir ya da birkaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa, hâkim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir.”

1.şart birden fazla  nafaka yükümlüsünden talepte bulunulması

2.şart yükümlülerden birinin nafaka yükümlülüğünü yerine getirmesi hafinde, diğerinden talep edilmesinin hakkaniyete aykırı bulunması gerekir

Bu durumda hakim  nafaka yükümlüğü azaltalabilir veya kaldırılabilir.

    Korunmaya Muhtaç Kişilere Kurumlar Tarafından Yapılan Bakım Masrafları Nafaka Yükümlüsünden İstenebilir Mi?

 TMK’nın 366. maddesi uyarınca, korunmaya muhtaç kişilerin bakımı bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır. Bu kurumlar yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlarından isteyebilir.

 

Mersin Aile Hukuku  Avukatı olarak danışma , dava ile ilgili bilgi almak için 

Avukat SÜMEYYE İLETMİŞ’in iletişim bilgileri 0530 824 38 36

Avukat  SÜMEYYE İLETMİŞ’in watsapp bilgileri 0530 824 38 36

Şimdi Ara
Yol Tarifi