skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

 

Tanıma Tenfiz Davası  Arasındaki Fark Nedir?

Tanıma davası hukuki bir durumun ,statünün türkiyede tanınmasıyken tenfiz davası icra edilebilir aktif yükümlülük yükleyen kararların uygulanmasına yöneliktir .Örneğin tanıma davasıyla boşanma kararı verilebilirken tenfiz davasıyla   velayet ,nafaka, tazminat gibi icra edilebilir ,yükümlükler yükleyen kararlar için uygulanır.

  Tanıma Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mudur? 

Tek bir mahkeme kararıyla tüm hukuk sistemleri ve devletlerin tanındığı bir uygulama  henüz mevcut değildir .Ülkelerin kendi egemenlik anlayışından , ortak hukuki bütünleşme sağlayamamasından kaynaklanmaktadır.Bu nebeple  boşanan bir çiftin hukuki statüsünün ilgili ülkedeki prosedürü uygulayarak tanınıp tenfizini sağlaması gerekecektir.Yurtdışında gerçekleşen boşanmanın Türkiye’de tanıma tenfizi istenmediği sürece, geçerliliği yoktur.

                Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 1. şart: Yurt dışında boşandığına ilişkin mahkeme ilamı bu ilamın mahkeme statüsünün verilmesi gerekmekte olup geleneksel sözleşmeler veya dini akitler geçerli kabul edilmemektedir.
 2. şart: Boşanma kararının kesinleştiğini gösteren kesinleşme şerhi , kararı veren mahkemeden talep edilecektir.
 3. şart:Boşanma kararının tercümesi( yeminli tercüman vasıtasıyla veya ,konsolusluktan çevrilmesi gerekmektedir.)
 4. şart: Konsolosluktan apastih şerhi onayı gerekmektedir.
 5. şart: Nufus cüzdanı veya pasaport fotokopisi gerekmektedir.
 6. şart:Boşanma kararının verildiği ülke ile Türkiye arasında anlaşma olması gerekir (Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Tunus, KKTC, Avusturya, Irak, Polonya, Ürdün, Cezayir, Azerbaycan, Hollanda, Arnavutluk, Çin, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Suriye, İsviçre, İran, İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda, Japonya, Portekiz, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Sırbistan, , Macaristan, Slovakya, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, İspanya, Moldova, Kazakistan, Tacikistan )
              Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma tenfiz davaları birçok paradoks ve değişkene bağlı olarak süreç değişmektedir.Tarafların birlikte hareket ederek tek bir avukata vekalet vermeleri durumunda  süreç 1 aydan kısa sürmektedir.Davalı eşin duruşmalara katılmaması ,yurt dışında bulunması ,tebligatın yapılamaması süreci uzatan etkenlerdir.

           Tanıma Tenfiz Davasında Türkiye’ye Gelmek Gerekir mi?.
İradi temsil yoluyla avukatın yardımından faydalanıyorsanız davaya katılma mecburiyeti bulunmamaktadır.
           Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma tenfiz davası, davacının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesinde, yerleşim yeri yoksa Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde açılır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme ise Aile mahkemeleridir.

       İdari Makamların Tanıma Tenfiz Yetkisi Var Mıdır?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A maddesine göre, yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen boşanma, evliliğin iptali veya butlanına ilişkin kararların Türkiye’de dava açılmaksızın nüfusa işlenmesine olanak tanınmıştır. Bu kanun değişikliği ile, yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen kararların dava açılmaksızın idari başvuru ile tanınması imkanı getirilmiştir.

          İdari Tanımanın Şartları Nelerdir?

 1. şart: Her iki eşin bizzat ya da vekil aracılığıyla ortak başvuru yapması gerekir.
 2. şart: Başvuru, kararı veren ülkedeki büyükelçilik veya konsolosluğa yapılabileceği gibi Türkiye’de nüfus müdürlüğüne de yapılabilir.
 3. şart: Sadece tanınma için uygulanan bir yoldur tenfiz durumu varsa tazminat nafaka gibi  dava açılması gerekmektedir.
 4. şart: Tanıma tenfiz davası açılması için, boşanma kararının mahkeme tarafından verilmesi zorunludur. Ancak tanıma tenfiz yeni kanuna göre idari makamlarıda ekleyerek, valilik, belediye gibi  makamların verdiği boşanma kararları da tanınabilir kılmıştır.
 5. şart:boşanma, evliliğin iptali veya butlanına ilişkin kararlar için uygulanabilir.

 

Mersin tanıma avukatı , mersin  tenfiz  avukatı için hukuki destek , danışma, dava ilgili bilgi almak  üzere

Avukat Sümeyye iletmiş’in iletişim bilgileri   0530 824 38 36  

Avukat Sümeyye İletmiş’in watsapp iletişim 0530 824 38 36

Şimdi Ara
Yol Tarifi